خدمات سالن زیبایی فرشته

دستگاه کویتیشن lipolex

توضيح فارسي : معرفی :
کویتیشن سیستمی است که بااستفاده از امواج اولترلسوند متمرکز،موجب ازبین رفتن سلولهای چربی می شود.

مکانیسمی عمل:
-ایجاد حبابهای کوچک( Micro Bubble) دربافت چربی،که بزرگ شدن این حبابهاوانفجارآنها،باایجادموج عرضی،موجب آسیب به دیواره سلولهای چربی وتخریب آنهامی شود.
-امولسیفیه شدن چربیها وازادشدن چربیهای Liquefy شده بداخل جریان خون
-برداشت چربیهاتوسط جریان لنفاتیک و ادرار،که موجب دفع آنهاازبدن خواهد شد.

ویژگیها:
- توان بالای دستگاه
توان 100واتی دستگاه کویتیشن LIPOLEX ،امکان دستیابی به حداکثرنتیجه درمانی رافراهم می کند. این دستگاه انرژی 3Watt/cm² رابه بافت چربی اعمال می کند.

-هندپیس بادوام
هندپیس این سیستم ازجنسی ساخته شده است که درطی یک پروسه درمانی طولانی مدت،ازبروزسوختگی برروی پوست جلوگیری می کند.

-قطع اتوماتیک جریان اولتراسونددرمناطق فاقدسطح تماس
اگردرحین درمان باLipolex،قسمتی ازپروبازسطح پوست جداشده ویاکاربرروی مناطقی انجام شودکه وسعت آنهاازسطح مقطع پروب کمترباشد،سیستم بصورت اتوماتیک،جریان اولتراسوند رادراین مناطق قطع نموده،احتمال بروزآسیب های احتمالی راازبین خواهد برد.

-استفاده ازدوفرکانس38 و 28KHz
دستگاه Lipolex جهت ازبین بردن چربیهای باضخامت زیاد،ازپروب 28 KHz وجهت ازبین بردن چربیهای باضخامت کمتر،ازپروب 38 KHz
استفاده می کند.

-کالیبراسیوناتوماتیک
اتوکالیبراسیون دستگاه،امکان برقراری ثابت فرکانس 28-38 KHz رادرطول پروسه درمان فراهم می کند. لذا درمان درحین اجرای پروتکل بافرکانس برابرویکنواخت صورت می گیرد.

-قابلیت تنظیم پارامترها
دراین دستگاه،علاوه بر حالت اتوماتیک، امکان تنظیم تمامی پارامترها ( Duty, Frequency,Level ) برحسب صلاحدید پزشک ونیاز بیمار وجود دارد.

-سیستم عیب یابی خودکار
این سیستم به تکنولوژی مجهزاست که هرگونه خطای احتمالی دردستگاه بروزکند،دستگاه متوقف شده،پیغام error برروی مانیتور دستگاه نمایان می شود.

-موثروکارآمد
استفاده ازتوان بالاوفرکانس ثابت،همچنین توانائی تغییرپارامترهای Level, Frequency, Duty ونوع خاص آلیاژبکاربرده شده درپروب این دستگاه،بازدهی این سیستم راتاحدودقابل قبول تری نسبت به سایرسیستم های مشابه بالابرده،امکان بروزعوارض جانبی رادراستفاده طولانی مدت ازاین دستگاه،ازبین برده است.

کاربرد :
-ازبین بردن چربی شکم،پهلوها،رانها،بازوهاوباسن
-کمک به درمان نمای ظاهری پوست پرتقالی سلولیت

مزایای استفاده :
-استفاده ازترانسدیوسربلند جهت متمرکز نمودن بهتر و کاملتر امواج (عدم آسیب به بافتها و ارگانهای مجاور،نظیر مفاصل)
-دارای خروجی اولتراسوند 3-2 W/cm²
-استفاده ازدوفرکانس 28 KHz و 38 جهت استفاده درضخامت های مختلف چربی وجلوگیری ازآسیب به سایربافتها
-تنظیمات ویژه جهت درمان سلولیت
-قابلیت تنظیم اتوماتیک وغیراتوماتیک
-مجهزبه قویترین ترانسدیوسراولتراسونیک موجوددربازار،باانرژی 100 W
-دارای دوهندپیس کوچک (2.5-3 W/cm²) و بزرگ (3-4 W/cm²)
-حذف احتمال بروزعوارض جانبی،توسط کاهش اتوماتیک انرژی خروجی،درصورت جداشدن هندپیس ازپوست بیمار

اطلاعات بيشتر :

www.fereshtehbeauty.ir

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

9986